Đĩa bay UFO điều khiển tự động bằng cảm biến tay màu đỏ

149,000

Đĩa bay UFO điều khiển tự động bằng cảm biến tay màu đỏ

Có sạc USB sạc cho đĩa bay

Thời gian bay khoảng 30-45 phút

Thời gian sạc khoảng 60 phút