Lợn nhựa biết hát

49,000

Lợn nhựa biết hát, phát nhạc

Có đèn led chuyển màu

Sử dụng pin 2A

Đã bao gồm 1 cặp pin 2A